Služba Kniha do domu

Knihovna města Zubří rozšiřuje nabídku služeb o službu Kniha do domu. Služba je určena seniorům nad 60 let s problémy s mobilitou, držitelům průkazu ZTP a ZTP/P s omezenou schopností pohybu, kteří trvale nebo na přechodnou dobu nemohou knihovnu sami navštěvovat a občanům na nemocenské, kteří se léčí s nemocemi pohybového ústrojí či jiným závažným onemocněním.

Rozvoz bude probíhat vždy poslední čtvrtek v měsíci. Vypůjčit si bude možné maximálně:

 • 10 knih
 • 2 audioknihy
 • 5 časopisů
 • 1 deskovou hru

Podmínky pro poskytování této služby:

 • Registrovaný čtenář knihovny
 • Zaplacený registrační poplatek
 • Žádné pohledávky vůči knihovně
 • Bydliště na území města Zubří
 • Omezená mobilita, viz první odstavec článku

Při zřizování služby pro konkrétního uživatele uvede čtenář jméno a příjmení, číslo telefonu, adresu, kam mají být knihy doručeny, adresu trvalého bydliště a datum narození. Při prvním rozvozu pak podepíší přihlášku na základě sdělených osobních údajů a zaplatí registrační poplatek ve výši 80 Kč na rok. Služba rozvozu knih je jinak bezplatná.

Rozvoz je možné objednávat u knihovnic na telefonním čísle 724 697 666.

Vypůjčené knihy lze prodloužit o 1 měsíc a vrátit až v následujícím svozu.Poskytování služby může být ukončeno, pokud čtenář opakovaně nebude přítomen v domluvený čas na uvedené adrese.Z technických důvodů si knihovna vyhrazuje právo ve výjimečných případech smluvený rozvoz přesunout nebo zrušit.

Uživatel je povinen si obsah donášky zkontrolovat a potvrdit její převzetí podpisem jednoho výtisku výpisu čtenářského konta. Druhý výtisk výpisu si uživatel ponechá. Podpisem jednoho výtisku výpisu čtenářského konta při převzetí donášky vyslovuje uživatel souhlas:

 • a) s donáškou do místa pobytu, které je uvedeno v žádosti, 
  • b) k použití nepovinných údajů (telefon) za účelem komunikace k zajištění donáškové služby.

Na první rozvoz Knih do domu, se budeme těšit 25. března 2021.