Ceník přednáškové místnosti

Krátkodobé nájemné přednáškové místnosti Knihovny města Zubří zahrnuje i náklady na služby poskytované spolu s užíváním příslušných prostor.

Krátkodobé nájemné přednáškové místnosti Knihovny města Zubří:

Nájemné místnosti Užití dataprojektoru Užití notebooku
100 Kč/hod. 25 Kč/hod. 25 Kč/hod.

 

Podmínky krátkodobého nájmu přednáškové místnosti: